Αρ. Γ.Ε.ΜΗ
078289342000
Επωνυμία
ΒΑΛΤΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ
093894588
Διεύθυνση Επιχείρησης
Νομός
ΛΕΣΒΟΥ
Δήμος
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Πόλη
ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ
Περιοχή
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Οδός
ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ
Αριθμός
5
Τ.Κ.
81100